​Kan vi fortsette å "markedsføre" oss som før? Eller gjør samfunnets utvikling at vi snu oss om?

​Det å nå ut til de riktige folkene så du kan hjelpe flere har aldri vært mer mulig enn det er i dag. Ny teknologi gir oss nye muligheter for å endre flere folks liv på en positiv måte.

Bare se hva som har skjedd det siste året....Hva vil skje i årene som kommer hvis dette fortsetter?

​Hva tror du? Kan vi terapeuter, coacher og yoga instruktører fortsette å markedsføre oss på måter vi alltid har gjort, eller skal vi henge med i samfunnets utvikling og fortelle om måtene vi kan transformere menneskers liv på, på en ny måte?

[cookie_declaration]