​Har du egentlig nok kompetanse ?

​Hvordan få flere kunder dersom du har et vanskelig marked?

...med et lite kundegrunnlag
....og svært få som ser den praktiske nytten av det du gjør
...som heller ikke er særlig betalingsvillige

​Og har du egentlig nok kompetanse til å synes offentlig?

Her er linken til å komme igang med online produkter:

[cookie_declaration]