Automatiske webinarer- hvordan bruke det når man er terapeut, coach eller yoga instruktør

* kan man bruke automatiske webinarer når man er terapeut, coach eller yoga instruktør?
* kan du hjelpe flere enn du gjør i dag?
* hvordan kan du gjøre det manuelt og automatisk?

* hva kan du informere om i et automatisk webinar
* hvorfor du må beskytte "gullgåsa"

Mer info om automatiske webinarer får du her:
https://terapeuter.jorunnkrokeide.no/onlinetrening-auto-web

[cookie_declaration]